วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

                (7)
                หมู่ที่ 3 เรียกว่า พืชผักต่างๆ ให้สารอาหารวิตามินและแร่ธาตุเพื่อเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้ปกติ
                หมู่ที่ 4 เรียกว่า ผลไม้ต่างๆ ให้สารอาหารและประโยชน์เหมือนหมู่ที่ 3
                หมู่ที่ 5 เรียกว่า น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ ให้สารอาหารไขมันเพื่อให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
3.ความหมายของสารอาหาร
ตอบ สารอาหาร คือ องค์ประกอบของสารประกอบทางเคมีของธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไป สารอาหารมีโครงสร้างโมเลกุลเฉพาะตัว เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยโมเลกุลของสารอาหารหลายๆ ตัว ” ร่างกายเราต้องการสารอาหารกว่า 40 ชนิด และเพื่อให้ง่ายอีกเช่นกัน เราจึงจัดเป็นสารอาหารออกเป็นพวกๆ ที่สำคัญมี 6 จำพวก ได้แก่ สารอาหาร คาร์โบไฮเดรท , โปรตีน , ไขมัน , วิตามิน , เกลือแร่ , และน้ำ สารอาหารแต่ละชนิดมีหน้าที่เด่นเฉพาะแตกต่างกัน
4.สารอาหารมีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ตอบ  สารอาหาร ตามที่บัญญัติไว้ตามกฏหมาย  แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่
     1.คาร์โบไฮเดรต
     2.โปรตีน
     3.ไขมัน
     4.วิตามิน
     5.แร่ธาตุ
     6.น้ำ
            8.   วิชาการงานและเทคโนโลยี
การส่ง  Blog
                                                                                                                       
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น