วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555


(32)


บทที่ 5

สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ


            การศึกษาเกี่ยวกับ  น้ำพริกกุ้งเสียบ
กลุ่มผู้ศึกษา สรุปผลการศึกษาดังนี้
1.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อศึกษา   น้ำพริกกุ้งเสียบในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
            2.2   เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน  น้ำพริกกุ้เสียบในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

2.   ขั้นตอนจัดทำ        
น้ำพริกกุ้งเสียบ   สรุปผลขั้นตอนการทำ ดังนี้
วิธีทำ
 นำกะปิใส่ใบตองที่เผาไฟโขลกกับพริกขี้หนูใส่หอมแดงซอยหยาบโขลกให้เข้ากัน

 ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวนำกุ้งเสียบใส่ผสมกับน้ำพริกคนให้เข้ากัน

สามารถนำมารับประทานกับผักได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น