วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

(17)
               4.7   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
      
 ใบความรู้ที่  1  เรื่อง อาหาร  5  หมู่


วิชา  สุขศึกษาและพลศึกษา                              รหัส  33101                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
จำนวน   2  ชั่วโมง                                            ผู้สอน  นายศิริศักดิ์  ภักดียา

อาหาร
            อาหาร คือ สิ่งที่มีประโยชน์เมื่อร่างกายกินเข้าไปก็สามารถย่อย ดูดซึม และนำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นในวันหนึ่ง ๆ เราควรกิน อาหารให้ครบ 5 หมู่ ได้แก่
            หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว
            หมู่ที่
2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน
            หมู่ที่
3 ผักใบเขียวต่าง ๆ
            หมู่ที่
4 ผลไม้ต่าง ๆ
            หมู่ที่
5 ไขมันและน้ำมัน

อาหาร  หมู่ที่ 1 เนื้อ นม ไข่ และถั่วต่าง ๆ
            อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ ไข่ นม และถั่วต่าง ๆ อาหารหมู่นี้ส่วนใหญ่จะให้โปรตีน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น