วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงงานน้ำพริกกุ้งเสียบ

                                            โครงงานบูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้
               และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

โครงงาน น้ำพริกกุ้งเสียบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 กลุ่มที่ 31/44
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555


กลุ่มผู้ศึกษา
                      1.นายพรหมโชติ                   สาระบุตร           เลขที่16
                      2.นายสาธิต                          เดือนกลาง         เลขที่19
                      3.นายอมรเทพฤทธิ์               เทียมกระโทก    เลขที่23 
                      4.นางสาวกานพลู                 ยศกลาง             เลขที่28
                      5.นางสาวจิรวรรณ                ดกกลาง            เลขที่29 
                      6.นางสาวจิราภรณ์               ขุนชอน             เลขที่30
                      7.นางสาวชนิตา                    มะละ                 เลขที่31
                      8.นางสาวอมลวรรณ             ด่านกลาง        เลขที่33 
                      9.นางสาวศรีกานดา              ยี่จอหอ            เลขที่43 
                     10.นางสาวปวีณา                   เชาว์กลาง       เลขที่49                       


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น